25/07/2018   הקורס מתחיל ב

החל מ10:00 

בבית ספר לאיפור מקצועי פליקס שטיין

רח' גרשון שץ 4. תל אביב

(רק לדוברי עברית)